Ostatnia aktualizacja: 28.11.2021 - 20:22

Postanowienia ogólne
 1. Serwis SKYTOP.PL nie jest powiązany z firmą Mojang AB, producentem gry “Minecraft”.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego SKYTOP.PL, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.
 5. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.
 6. Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się załamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie.
 7. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
Definicje
 1. USŁUGOBIORCA / klient / gracz – osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub zakupiła usługę na stronie SKYTOP.PL
 2. USŁUGA – udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub dostarczenie wirtualnych przedmiotów które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na naszym serwerze dostępnym w grze: „minecraft” pod adresem SKYTOP.PL.
 3. SERWIS – Strona internetowa SKYTOP.PL dostępna pod adresem www.skytop.pl należąca do usługodawcy.
 4. MINECRAFT – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.
 6. USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Kontakt email: [email protected]
 7. REKLAMACJA – żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi.
Warunki korzystania z usług
 1. W celu korzystania ze strony SKYTOP.PL użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę.internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
 2. W celu dostępu do serwera SKYTOP.PL konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
Kontakt
 1. Kontakt do Właściciela serwisu możliwy jest poprzez discorda:
  – Discord: Torwik#6044
  – Serwer Discord: kliknij
Płatności
 1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium,
  dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze,
  na serwerach minecraft serwisu skytop.pl.
 2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard
  lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu
  Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem
  Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z
  przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za
  opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z
  przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien
  zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych
  regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację
  na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
 3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS
  Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem
  systemu HotPay.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem
  płatności z przyczyn leżących po stronie HotPay, w szczególności
  za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z
  przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien
  zwrócić się do HotPay w trybie i na zasadach określonych
  regulaminem serwisu HotPay, w szczególności złożyć reklamację
  na stronie internetowej: https://hotpay.pl/reklamacja/
 4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po
  stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym
  fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres email: [email protected]
 5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika
  usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
 6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i
  akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów
  rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym
  lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co
  uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.
 7. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych
  danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody
  płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności
  takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu
  skytop.pl.
 8. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny
  końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora
  Płatności w zależności od wybranej metody płatnośc
Rodzaje sprzedawanych przedmiotów oraz usług
 1. Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza serwerem SKYTOP.PL
Polityka prywatności / RODO
 1. Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

  r. w skrócie RODO.

  Administrator Danych Osobowych:

  – Administratorem danych osobowych jest usługodawca. Cel zbierania danych osobowych:

  – Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.

  Czas przetwarzania danych:

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.

Zasady użytkowania
  Użytkownik posiadając konto na serwerze SKYTOP.PL akceptuje regulamin serwera podany na stronie internetowej oraz na serwerze.

  Administrator ma prawo ukarać gracza, za czyn nieuwzględniony w regulaminie

  Użytkownikowi / graczu / usługobiorcy zabrania się na serwerze:

 1. Zakaz wyzywania
 2. Zakaz reklamowania
 3. Zakaz używania wspomagaczy
 4. Zakaz oszukiwania
 5. Zakaz spamu/flood
 6. Zakaz działania na szkodę serwera
 7. Zakaz proszenia i kupowania zabójstw. SZANUJ ŻYCIE!
 8. Zakaz griefu mapy/działek graczy
 9. Zakaz tepania graczy do Siebie w celu zabicia ich pod pretekstem że dostaną przedmioty/pieniądze.
 10. ADMIN MA ZAWSZE RACJE!
 11. Jeśli uważasz, że Admin nie ma racji, wróć się do punktu 10 regulaminu.
 12. Zakaz utrudniania rozgrywki na czyjejś działce (np. przepychanie graczy)
 13. Zakaz tworzenia multikont
 14. Zakaz obrażania administracji/serwera.
 15. Zakaz wmawiania graczom fałszywych informacji.
Taryfikator kar
 1. Wyzywanie; kara: Wyciszenie na godzinę.
 2. Reklamowanie czegokolwiek; kara: Ban na 30 dni.
 3. Używanie wspomagaczy; kara: Ban na 5 dni.
 4. Oszukiwanie, scamowanie, kara: Ban na tydzień.
 5. Spam, flood; kara: Wyciszenie na godzinę.
 6. Działanie na szkodę serwera; kara: Karę ustala Administrator, może być ban na ZAWSZE na IP.
 7. Proszenie, kupowanie zabójstw; kara: Ban na 1 dzień.
 8. Grief; kara: Ban na 2 tygodnie.
 9. Tepanie graczy w celu ich zabicia pod pretekstem, że dostaną przedmioty/pieniądze; kara: Ban na tydzień.
 10. Utrudnianie rozgrywki na czyjejś działce; kara: Ban na 1 dzień.
 11. Obraza Administracji/serwera – Ban na lobby na zawsze. ( UNBAN 50 zł )
 12. Wmawianie graczom nieprawdziwych informacji – Ban na lobby na zawsze. ( UNBAN 50 zł )

Operatorem serwisu internetowego www.skytop.pl jest ONALAIN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000854286, REGON 386828375, NIP 9372729819, kapitał zakładowy 10.000zł.